วันพฤหัสฯที่ 16 เม.ย.2563 น้อมรำลึกครบรอบ 2 ปี มรณกาล “พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร” (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย,

ขอประทานถวายสักการะ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในมงคลสมัย ๓ ปี แห่งการพระราชพิธีสถาปนสมเด็จพระสังฆราช ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะ 7 ท่าน เดินทางมาถวายแมส (หน้ากากอนามัย)

วันที่ 13 เมษายน 2563
พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร (โผเพื๊อกตื่อ)

🎎บวชฟรี เรียนฟรี มีทุนการศึกษา
📿เยาวชนเข้าบรรพชาสามเณร บวชเรียน
🎋อายุระหว่าง 11-19 ปี