วันพฤหัสฯที่ 16 เม.ย.2563 น้อมรำลึกครบรอบ 2 ปี มรณกาล “พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร” (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย,

 

กำหนดการเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)สมเด็จพระสังฆราช

ขอประทานถวายสักการะ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในมงคลสมัย ๓ ปี แห่งการพระราชพิธีสถาปนสมเด็จพระสังฆราช ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(VOVworld) - นาย เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนชาวเวียดนามโพ้นทะเลและคณะสงฆ์พุทธศาสนานิกายอานนามตง หรือ อนัมนิกายในประเทศไทยในโอกาสมาเยือนเวียดนามในระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม 2560 

วันที่ 13 เมษายน 2563
พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึก) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร (โผเพื๊อกตื่อ)

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต