บัญชีสำรวจพระภิกษุสามเณรฝ่ายอนัมนิกาย ประจำพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ภาพย้อนอดีต! พระผู้มีแต่ให้ อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถร) น้อมรำลึกครบรอบ 2 ปี มรณกาล “พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร” (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) มอบชุดน้ำยาฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แก่โรงพยาบาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยหาดใหญ่ แจกข้าวสารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19คณะสงฆ์อนัมนิกาย แจกอาหาร ทุกวันจันทร์ เพื่อช่วยประชาชน และผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19สมโภชพระสุพรรณบัฏ พระราชทานถวายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้นกางกั้นพระรูปที่บรรจุพระสรีรางคาร