ติดต่อ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

องปลัดธรรมปัญญาธิวัตรธีระยุทธ เถี่ยนคาย โทร. 0-2225-1361,094-6638-622 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สำนักงาน คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย 97  ถนนราชวงศ์  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10100
โทร. 0-2225-1361  โทรสาร 0-2221-7002

แผนที่คณะสงฆ์