วันพฤหัสฯที่ 16 เม.ย.2563 น้อมรำลึกครบรอบ 2 ปี มรณกาล “พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร” (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย,

อดีต เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ, และอดีตประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)

มีนามเดิม เจริญ แซ่บู๊ ต่อมาเปลี่ยนนามสกุลเป็น ธรรมบูชาศีล เกิดเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2471 ที่ ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี บิดาชื่อ นายเภา แซ่บู๊ มารดาชื่อ นางแฉล้ม แซ่ตัน

 

อายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2491 ที่พัทธสีมา วัดมงคลสมาคม ถนนแปลงนาม ต.อิศรานุภาพ อ.สัมพันธวงศ์ จ.พระนคร โดยมีพระครูคณานัมสมณาจารย์ (เยียนหมาง) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูบริหารอนัมพรต (ทงมิน) เป็นพระกรรม วาจาจารย์ และองสุตบทบวร (บิ่นเลือง) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา กิ๊นเจี๊ยว

 

ตลอดชีวิตการครองเพศบรรพชิต ทำความดีช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั่วไป จัดตั้งกองทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณรโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรอนัมนิกาย ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2500 เป็น เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร พ.ศ.2511 เป็นกรรมการสงฆ์อนัมนิกาย ประจำคณะสงฆ์อนัมนิกาย พ.ศ.2512 เป็นปลัดขวา ประจำคณะสงฆ์อนัมนิกาย พ.ศ.2518 เป็นผู้ช่วย เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย

 

พ.ศ.2528 เป็นเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย พ.ศ.2529 เป็นพระอุปัชฌาย์ แห่งคณะสงฆ์อนัมนิกาย

 

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2500 เป็นพระอธิการ พ.ศ.2512 เป็นองสรภาณมธุรส พ.ศ.2518 เป็นพระครูบริหารอนัมพรต พ.ศ.2530 เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นราช ในราชทินนามที่ พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ พ.ศ.2535 เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร พ.ศ.2539 เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร

 

พ.ศ.2542 เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นธรรม (พิเศษ) ในราชทินนามที่ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร

 

 

ความสำคัญด้านการศึกษาสงฆ์ จัดตั้งโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดมีเครื่องพิมพ์ดีด ที่วัดกุศลสมาคร ยังจัดสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) รวมทั้งส่งคณะ พระภิกษุ-สามเณรนักเรียนไปปฏิบัติศาสนกิจและศึกษาด้านศาสนาที่วัดกวนอิมชื่อ ประเทศมาเลเซีย

 

ท่านเป็นประธานจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำทุกปี ที่วัดกุศลสมาคร กรุงเทพฯ

 

พ.ศ.2560 เป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์ ประกอบพิธีกงเต๊กบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2560

 

มีวัตรปฏิบัติทุกเช้าต้องตื่นตีสี่ทุกวัน ขึ้นมาเปิดไฟ จุดเทียน ขูดน้ำตาเทียนที่อุโบสถ ว่างจากกิจวัตรประจำวันแล้ว ก็ยังค้นคว้าศึกษาวิชาความรู้ต่างๆ

 

ด้วยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง ช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 16 เม.ย.2561 เวลา 15.18 น. จึงละสังขารอย่างสงบ เนื่องจากเลือดออก ในสมอง สิริอายุ 89 ปี พรรษา 69