วันนี้ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๑๒ น. #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
#มอบหมายให้ พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (ยุกถอน มินเอิง) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่แทน

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีกงเต๊ก อุทิศถวายสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย โดยพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย พร้อมคณะสงฆ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนะมงคลสูตร บูชาเทพยดานพเคราะห์ น้อมถวายพระกุศลฉลองพระกรุณาคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อุโบสถ วัดสมณานัมบริหาร กรุงเทพมหานคร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนะมงคลสูตร บูชาเทพยดานพเคราะห์ แบบฉนับอนัมนิกาย ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
โดย คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ อุโบสถ วัดสมณานัมบริหาร แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพย้อนอดีต! พระผู้มีแต่ให้ อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย