วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย โดยพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย พร้อมคณะสงฆ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนะมงคลสูตร บูชาเทพยดานพเคราะห์ น้อมถวายพระกุศลฉลองพระกรุณาคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อุโบสถ วัดสมณานัมบริหาร กรุงเทพมหานคร
 

356220679 276954338330535 5145750236536837213 n 1

กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนะมงคลสูตร บูชาเทพยดานพเคราะห์
โดยคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย น้อมถวายพระกุศลฉลองพระกรุณาคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อุโบสถ วัดสมณานัมบริหาร

**********************
๑๖.๓๐ น.
- อัญเชิญไฟพระฤกษ์ประทาน สู่มณฑลพิธี ณ.อุโบสถ วัดสมณานัมบริหาร
- พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ถวายสักการะและนำคณะสงฆ์กล่าวถวายพระพรเบื้องหน้าพระรูป
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


๑๗.๐๐น.
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพุทธฎีกาเปิดมณฑลพิธี
- คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระโพธ์สัตว์
- ประกาศพุทธฎีกาเปิดมณฑลพิธี


๑๗.๓๐น.
- คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สาธยายอายุวัฒนมงคลสูตร


๑๘.๐๐น.
- เจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์เสวยพระชนมายุ
- พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ จุดเทียนฉนวนจากโคมไฟพระฤกษ์ประทาน จุดประทีปหน้าแท่นบูชา
พระเคราะห์เสวยพระชนมายุ และแท่นบูชาเทวดานักษัตร
- ประกาศพระพุทธฎีกาบูชาพระเคราะห์
- สวดพระพุทธมนต์บูชาเทพยดานพเคราะห์อย่างอนัมนิกาย


๑๙.๐๐น.
- พิธีลาที่บูชาปิดมณฑลพิธี
- เจริญพระพุทธมนต์อัญเชิญเทวดานพเคราะห์กลับสู่ทิพยวิมาน และอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และพระโพธ์สัตว์เสด็จกลับพุทธเกษตร
- ปิดมณฑลพิธี

356036847 276955398330429 3998125349678718862 n

355906036 276955461663756 5602302890076502201 n

355901448 276954581663844 7474430921015991327 n

355886353 276954348330534 6275294815325272862 n

355882527 276955831663719 2295362698563535512 n

355863576 276954328330536 7799408012455679927 n

355861498 276954364997199 6246086520592736613 n

355857915 276955204997115 7210064253877527596 n

355722012 276954558330513 4852424349237288486 n

355681864 276955111663791 8625892946295119040 n