วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะ 7 ท่าน เดินทางมาถวายแมส (หน้ากากอนามัย)

จำนวน 300 ชิ้น ให้กับคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ณ วัดกุศลสมาคร กรุงเทพมหานคร ขออนุโมทนาสาธุ