เข้าสู่ระบบ

สถิติ

1217724
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
192
307
1227
1213676
6811
10637
1217724
Your IP: 3.80.38.5
Server Time: 2019-02-20 18:03:04

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สมณศักดิ์และตำแหน่ง  ของพระสังฆาธิการ  เจ้าอาวาส

วัดในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

รายชื่อวัดในคณะสงฆ์อนัมนิกาย มี ๒๒ วัด ๔ สำนักสงฆ์
 
๑. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย,
รักษาการเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร  (โผเพื๊อกตื่อ) ๙๗  ถนนราชวงศ์  แขวงสัมพันธวงศ์  
เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐ 
โทร. ๐-๒๒๒๕-๑๓๖๑, ๐๙-๘๗๘๕-๔๓๙๙  โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๗๐๐๒
สำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๕-๑๓๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๗๐๐๒
องธรรมธรเด่นชัย เหว่มิน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร โทร. ๐๘-๙๒๑๔-๙๘๖๑,   
องสรพจนสุนทร  ผู้ช่วยปลัดขวา, รองเจ้าอาวาส,  ประธานสงฆ์อนัมนิกายในสหรัฐอเมริกา
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร  เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย โทร. ๐๙-๔๖๖๓-๘๖๒๒  
 
๒. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์  รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส
วัดโลกานุเคราะห์  (ตื้อเต๊ตื่อ) ๑๒๖  ถนนราชวงศ์  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐ 
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๗๑๙, ๐-๒๒๒๕-๑๕๑๖, ๐๘-๘๓๐๘-๑๓๔๙
องปลัดรังสรรค์ คั้นเติ่ง  เลขานุการรองเจ้าคณะใหญ่ฯ, เลขานุการเจ้าอาวาส  
โทร. ๐๘-๕๑๑๑-๖๐๔๔
 
๓. พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฝ่ายขวา, เจ้าอาวาส
วัดอนัมนิกายาราม  (กว๋างเพื๊อกตื่อ) ๘๐๓/๑  ถนนประชาราษฎร์ สาย ๑  แขวงบางซื่อ  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๘๐๐ 
โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๐, ๐๘-๖๐๑๑-๕๐๓๓
 
๔. พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฝ่ายซ้าย, เจ้าอาวาส
วัดสมณานัมบริหาร  (กั๋นเพื๊อกตื่อ) ๔๑๖ ถนนลูกหลวง  แขวงสี่แยกมหานาค  
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐              
โทร. ๐-๒๒๘๑-๕๒๓๕, ๐-๒๒๘๑-๐๐๘๒, ๐๘-๖๘๒๕-๕๑๑๕  โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๒๓๒๖
องสังฆรักษ์สุขสวัสดิ์ เถี่ยนกู่  เลขานุการผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฯ ฝ่ายซ้าย 
โทร. ๐๘-๑๖๓๐-๑๒๖๓
 
๕. พระสมณานัมธีราจารย์  ปลัดขวา, เจ้าอาวาส
วัดอุภัยราชบำรุง  (คั้นเยิงตื่อ) ๘๖๔  ถนนเจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย  
เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐      
โทร. ๐-๒๒๓๓-๓๑๐๒, ๐-๒๒๓๔-๔๔๓๒
องสังฆรักษ์ศุภวิชญ์ คั้นเยือง  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. ๐๘-๗๔๙๔-๕๘๓๒
องใบฎีกาสมจิตร เถี่ยนต็อม  โทร. ๐๘-๑๔๐๒-๕๕๐๒,  
พระประวิทย์ เถี่ยนโงน  โทร. ๐๘-๑๓๑๓-๗๗๕๑
 
๖. พระบริหารอนัมพรต ปลัดซ้าย, เจ้าอาวาส
วัดชัยภูมิการาม  (ตี๋หง่านตื่อ) ๓๐  ถนนเยาวพานิช  
แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐ 
โทร. ๐-๒๒๒๔-๒๒๑๘, ๐๘-๑๙๒๐-๗๙๓๗  โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๕๒๘๖ 
องวินัยธรธรรมโรจน์ เถี่ยนจู้  รองเจ้าอาวาส  โทร. ๐๘-๑๘๐๖-๗๙๓๗
 
๗. องสรภาณมธุรส รองปลัดขวา, เจ้าอาวาส
วัดถาวรวราราม  (คั้นถ่อตื่อ) ๓  ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  
อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 
โทร. ๐๓๔-๕๑๑-๕๒๑, ๐๓๔-๕๑๓-๒๒๖, ๐๘-๑๙๘๑-๒๖๐๙  
โทรสาร ๐๓๔-๕๑๑-๕๒๑, ๐๓๔-๕๑๑-๖๗๙
 
๘. องสุตบทบวร รองปลัดซ้าย, เจ้าอาวาส
วัดมงคลสมาคม  (โห่ยคั้นตื่อ) ๔๘  ถนนแปลงนาม  
แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐ 
โทร. ๐-๒๒๒๒-๐๙๐๙ องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร  โทร. ๐๙-๔๖๖๓-๘๖๒๒
 
๙. องพจนกรโกศล ผู้ช่วยปลัดซ้าย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส
วัดเขตร์นาบุญญาราม  (เพื๊อกเดี้ยนตื่อ) ๒๘  ถนนขวาง  ตำบลวัดใหม่  
อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
โทร. ๐๓๙-๓๑๑-๓๒๙, ๐๙-๒๒๔๗-๒๒๘๕, ๐๘-๖๙๙๔-๗๖๕๘
 
๑๐. องอนนตสรภัญ  เจ้าอาวาส
วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล  (หง็อกทันตื่อ) 
๒๐๘  หมู่ ๑  ตำบลดอนมะนาว  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๑๐ 
โทร. ๐๓๕-๕๖๖-๑๓๖, ๐๘-๑๘๘๐-๑๕๗๓
 
๑๑. องสรภาณอนัมพจน์ ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง  (ฮึงถั่นตื่อ) ๑๐๘/๘  บ้านบางม่วง  
หมู่ ๘  ซอยโรงเจ  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐  
โทร. ๐๓๔-๒๙๕-๓๔๑, ๐๘-๑๔๓๙-๕๙๐๐
 
๑๒. องอนันตสรนาท เจ้าอาวาส
วัดเจริญบุญไพศาล  (ฮึงเพื๊อกตื่อ) ๑๗๙  บ้านหนองแฟบ  
หมู่ ๓  ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐  
โทร. ๐๘-๑๙๔๙-๘๗๑๑ 
 
๑๓. องสุตบทอนัมบริหาร เจ้าอาวาส
วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง  (คั้นซันตื่อ) 
๙  ถนนมหาภาส  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐ 
โทร. ๐๗๓-๒๑๒-๕๙๓, ๐๘-๑๑๙๐-๕๕๒๒
 
๑๔. องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส
วัดอุภัยภาติการาม  (ซำปอกง - ตามบ๋าวก็องเผิกตื่อ) ๔๗๕/๗ก  ถนนศุภกิจ  
ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐  
โทร. ๐๓๘-๕๑๑-๑๙๘, ๐๓๘-๘๑๖-๙๐๔, ๐๙-๔๖๖๓-๘๖๒๒  โทรสาร ๐๓๘-๘๑๖-๙๐๔
องใบฎีกาสิริชัย เหว่คั้น  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. ๐๘-๖๙๖๓-๖๐๕๖
 
๑๕. องปลัดปานชัย  เถี่ยนหงือ เจ้าอาวาส
วัดถาวรวรารามหาดใหญ่  (คั้นถ่อตื่อ) ๓๓  ซอยวัดถาวร  
ถนนศุภสารรังสรรค์  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐ โทร. ๐๗๔-๒๖๑-๖๔๗, ๐๘-๗๔๗๙-๘๒๔๒, ๐๘-๔๑๙๔-๖๖๓๔ 
 
๑๖.องวินัยธรเอนก  เถี่ยนหลาก เจ้าอาวาส
วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม  (โผเจี๊ยวตื่อ) ๖๓/๖๖  ถนนนรราชอุทิศ  
ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๐๐๐  โทร. ๐๘-๒๕๗๗-๗๕๗๖, ๐๙-๗๓๔๘-๕๘๗๔
 
๑๗.องสมุห์วิเชียร  เถี่ยนอี๊ เจ้าอาวาส
 วัดถ้ำเขาน้อย  (ล็องเซิงตื่อ) ๑๘/๑  บ้านม่วงชุม  
หมู่ ๕  ตำบลม่วงชุม  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๑๐ 
โทร. ๐๓๔-๖๕๕-๒๓๓-๔, ๐๓๔-๖๕๕-๔๒๑, ๐๘-๑๘๔๙-๗๑๙๙  
โทรสาร ๐๓๔-๖๕๕-๔๒๒
 
๑๘. องใบฎีกาสุชาติ  ตื่อเยียน เจ้าอาวาส
วัดหมื่นปีวนาราม  (หย่างถ่อตื่อ) ๒๕๑
หมู่ ๑๑  บ้านปากแรต  ตำบลปากแรต  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๑๐
โทร. ๐๓๔-๕๑๑-๕๒๑, ๐๘-๕๕๐๘-๒๑๕๒
 
๑๙.พระคณานัมธรรมเมธาจารย์  ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
 วัดสุนทรประดิษฐ์  (คั้นอังตื่อ) ๔๔/๓  ถนนอดุลยเดช  
ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
โทร. ๐๔๒-๒๒๑-๑๒๔, ๐๘-๘๓๐๘-๑๓๔๙
พระเหยินฟาน เถี่ยนเยิง   โทร. ๐๘-๖๗๑๔-๓๓๓๔
 
๒๐. องพจนกรโกศล ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  
วัดนพรัตน์วนาราม  (เพื๊อกถ่อตื่อ) บ้านทุ่งบอน  
หมู่ที่ ๑  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๑๕๐
โทร. ๐๙-๒๒๔๗-๒๒๘๕, ๐๘-๖๙๙๔-๗๖๕๘
 
๒๑. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
วัดศิริจรรยาธรรมปัญญาราม  (ฮึงเยิงตื่อ) ๑๐๔/๓  
ถนนรังสิต-นครนายก  หมู่ที่ ๓  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๑๐ 
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร  เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน โทร. ๐๙-๔๖๖๓-๘๖๒๒ 
องสังฆรักษ์กิจธบุษฐ์ ทั่นตึ่ว โทร.๐๙-๒๒๗๐-๖๕๕๕๕
 
๒๒. องสรพจนสุนทร  ผู้ช่วยปลัดขวา
วัดประถมพุทธาราม  (เผิกกวางตื่อ) ประธานสงฆ์อนัมนิกายในสหรัฐอเมริกา
Anamnikaya Association, 1635 N.LAKE,PASADENA, CA. USA.
 
 
ทำเนียบสำนักสงฆ์ 
คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย  ๒๕๕๙
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
 
 
๑. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าสำนัก  
สำนักสงฆ์ตาลเลียนอนัมพรต บ้านตาลเลียน
หมู่ ๑  ตำบลตาลเลียน  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๒๕๐ 
องสมุห์กุศล เถี่ยนดึ๊ก  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. ๐๘-๖๖๓๘๕๐๙๙
 
๒. องพจนกรโกศล ผู้รักษาการแทนเจ้าสำนัก  
สำนักสงฆ์ถ้ำกลองทิพย์  (เขาแกลต) บ้านสิ้ว  
หมู่ ๑  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๑๒๐ 
โทร. ๐๓๙-๓๑๑-๓๒๙, ๐๙-๒๒๔๗-๒๒๘๕, ๐๘-๖๙๙๔-๗๖๕๘ 
องสมุห์ฐานันดร เหว่ทัน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  
โทร. ๐๘-๗๑๔๕-๓๘๙๙, ๐๘-๐๘๓๖-๐๖๑๐, ๐๘-๖๙๙๔-๗๖๕๘
 
๓. พระ ติช หั่น เหวี่ยง เจ้าสำนัก
สำนักสงฆ์วัดป่าสุขาวดี บ้านแม่ปะ  
หมู่ที่ ๖  ตำบลสะเมิงเหนือ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๕๐
โทร. ๐๘-๐๔๙๕-๘๓๔๗
 
๔.พระคงศักดิ์  เถี่ยนเตื๊อง  เจ้าสำนัก  
สำนักสงฆ์แดนสุขาวดีวิถีเซน ๓๐๒  บ้านหนองผักบุ้ง  
หมู่ที่ ๒  ตำบลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๘๐
โทร. ๐๓๒-๗๑๑-๑๐๒, ๐๘-๔๗๓๐-๓๕๐๘
 
อัพเดท วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
 
หมายเหตุ : วัดหรือสำนักสงฆ์ใดต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ถูกต้อง
                    กรุณาติดต่อ  องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร  (ธีระยุทธ เถี่ยนคาย)  
                    Email : tsid๙@hotmail.com โทร. ๐-๒๖๒๓-๓๑๒๔