ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงฮานอย
เจิ่น ดั่ย กวาง ประธานาธิบดีประเทศเวียดนาม ได้เปิดทำเนียบประธานาธิบดี กรุงฮานอย เพื่อต้อนรับคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
พิธีรับประทานใบตราตั้งเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์อนัมนิกาย
พิธีรับประทานใบตราตั้งเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์อนัมนิกาย และพิธีสมโภชพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์อนัมนิกาย วันเสาร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
พระภิกษุ สามเณร ร่วมกันถ่ายรูป ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร