เข้าสู่ระบบ

สถิติ

1217765
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
233
307
1268
1213676
6852
10637
1217765
Your IP: 3.80.38.5
Server Time: 2019-02-20 19:07:18

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ทำเนียบวัด

คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย วัดอนัมนิกายในประเทศไทย อดีตถึงปัจจุบัน

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

รายชื่อวัดในคณะสงฆ์อนัมนิกาย มี ๒๒ วัด ๔ สำนักสงฆ์
 
๑. วัดกุศลสมาคร  (โผเพื๊อกตื่อ)
พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย,
รักษาการเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร   
เจ้าอาวาส ๙๗  ถนนราชวงศ์  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐ 
โทร. ๐-๒๒๒๕-๑๓๖๑, ๐๙-๘๗๘๕-๔๓๙๙  โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๗๐๐๒
สำนักงานเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๕-๑๓๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๗๐๐๒
องสรพจนสุนทร  ผู้ช่วยปลัดขวา, รองเจ้าอาวาส,  ประธานสงฆ์อนัมนิกายในสหรัฐอเมริกา
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร  เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย โทร. ๐๙-๔๖๖๓-๘๖๒๒  
องธรรมธรเด่นชัย เหว่มิน  โทร. ๐๘-๙๒๑๔-๙๘๖๑,   
 
๒. วัดโลกานุเคราะห์  (ตื้อเต๊ตื่อ)
พระคณานัมธรรมเมธาจารย์   รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส
๑๒๖  ถนนราชวงศ์  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐ 
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๗๑๙, ๐-๒๒๒๕-๑๕๑๖, ๐๘-๘๓๐๘-๑๓๔๙
องปลัดรังสรรค์ คั้นเติ่ง  เลขานุการรองเจ้าคณะใหญ่ฯ, เลขานุการเจ้าอาวาส  
โทร. ๐๘-๕๑๑๑-๖๐๔๔
 
๓. วัดอนัมนิกายาราม  (กว๋างเพื๊อกตื่อ)
พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฝ่ายขวา, เจ้าอาวาส
๘๐๓/๑  ถนนประชาราษฎร์ สาย ๑  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๘๐๐ 
โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๐, ๐๘-๖๐๑๑-๕๐๓๓
 
๔. วัดสมณานัมบริหาร  (กั๋นเพื๊อกตื่อ)
พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฝ่ายซ้าย, เจ้าอาวาส
๔๑๖ ถนนลูกหลวง  แขวงสี่แยกมหานาค  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐              
โทร. ๐-๒๒๘๑-๕๒๓๕, ๐-๒๒๘๑-๐๐๘๒, ๐๘-๖๘๒๕-๕๑๑๕  โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๒๓๒๖
องสังฆรักษ์สุขสวัสดิ์ เถี่ยนกู่  เลขานุการผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฯ ฝ่ายซ้าย 
โทร. ๐๘-๑๖๓๐-๑๒๖๓
 
๕. วัดอุภัยราชบำรุง  (คั้นเยิงตื่อ)
พระสมณานัมธีราจารย์ ปลัดขวา, เจ้าอาวาส
๘๖๔  ถนนเจริญกรุง  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐      
โทร. ๐-๒๒๓๓-๓๑๐๒, ๐-๒๒๓๔-๔๔๓๒
องสังฆรักษ์ศุภวิชญ์ คั้นเยือง  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. ๐๘-๗๔๙๔-๕๘๓๒
องใบฎีกาสมจิตร เถี่ยนต็อม  โทร. ๐๘-๑๔๐๒-๕๕๐๒,  
พระประวิทย์ เถี่ยนโงน  โทร. ๐๘-๑๓๑๓-๗๗๕๑
 
๖. วัดชัยภูมิการาม  (ตี๋หง่านตื่อ)
พระบริหารอนัมพรต ปลัดซ้าย, เจ้าอาวาส
๓๐  ถนนเยาวพานิช  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐ 
โทร. ๐-๒๒๒๔-๒๒๑๘, ๐๘-๑๙๒๐-๗๙๓๗  โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๕๒๘๖ 
องวินัยธรธรรมโรจน์ เถี่ยนจู้  รองเจ้าอาวาส  โทร. ๐๘-๑๘๐๖-๗๙๓๗
 
๗. วัดถาวรวราราม  (คั้นถ่อตื่อ)
องสรภาณมธุรส รองปลัดขวา, เจ้าอาวาส
๓  ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 
โทร. ๐๓๔-๕๑๑-๕๒๑, ๐๓๔-๕๑๓-๒๒๖, ๐๘-๑๙๘๑-๒๖๐๙  
โทรสาร ๐๓๔-๕๑๑-๕๒๑, ๐๓๔-๕๑๑-๖๗๙
 
๘. วัดมงคลสมาคม  (โห่ยคั้นตื่อ)
องสุตบทบวร รองปลัดซ้าย, เจ้าอาวาส
๔๘  ถนนแปลงนาม  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐ 
โทร. ๐-๒๒๒๒-๐๙๐๙ องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร  โทร. ๐๙-๔๖๖๓-๘๖๒๒
 
๙. วัดเขตร์นาบุญญาราม  (เพื๊อกเดี้ยนตื่อ)
องพจนกรโกศล ผู้ช่วยปลัดซ้าย, เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส
๒๘  ถนนขวาง  ตำบลวัดใหม่  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
โทร. ๐๓๙-๓๑๑-๓๒๙, ๐๙-๒๒๔๗-๒๒๘๕, ๐๘-๖๙๙๔-๗๖๕๘
 
๑๐. วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล  (หง็อกทันตื่อ)
องอนนตสรภัญ เจ้าอาวาส
๒๐๘  หมู่ ๑  ตำบลดอนมะนาว  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๑๐ 
โทร. ๐๓๕-๕๖๖-๑๓๖, ๐๘-๑๘๘๐-๑๕๗๓
 
๑๑. วัดธรรมปัญญารามบางม่วง  (ฮึงถั่นตื่อ)
องสรภาณอนัมพจน์ ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส
๑๐๘/๘  บ้านบางม่วง  หมู่ ๘  ซอยโรงเจ  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๑๐  
โทร. ๐๓๔-๒๙๕-๓๔๑, ๐๘-๑๔๓๙-๕๙๐๐
 
๑๒. วัดเจริญบุญไพศาล  (ฮึงเพื๊อกตื่อ) 
องอนันตสรนาท เจ้าอาวาส
๑๗๙  บ้านหนองแฟบ  หมู่ ๓  ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐  
โทร. ๐๘-๑๙๔๙-๘๗๑๑ 
 
๑๓. วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง  (คั้นซันตื่อ)
องสุตบทอนัมบริหาร เจ้าอาวาส
๙  ถนนมหาภาส  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐ 
โทร. ๐๗๓-๒๑๒-๕๙๓, ๐๘-๑๑๙๐-๕๕๒๒
 
๑๔.  วัดอุภัยภาติการาม  (ซำปอกง - ตามบ๋าวก็องเผิกตื่อ)
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย, เจ้าอาวาส
๔๗๕/๗ก  ถนนศุภกิจ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐  โทร. ๐๓๘-๕๑๑-๑๙๘, ๐๓๘-๘๑๖-๙๐๔, ๐๙-๔๖๖๓-๘๖๒๒  
โทรสาร ๐๓๘-๘๑๖-๙๐๔
องใบฎีกาสิริชัย เหว่คั้น  เลขานุการเจ้าอาวาส  โทร. ๐๘-๖๙๖๓-๖๐๕๖
 
๑๕. วัดถาวรวรารามหาดใหญ่  (คั้นถ่อตื่อ)
องปลัดปานชัย  เถี่ยนหงือ เจ้าอาวาส
๓๓  ซอยวัดถาวร  ถนนศุภสารรังสรรค์  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐ โทร. ๐๗๔-๒๖๑-๖๔๗, ๐๘-๗๔๗๙-๘๒๔๒, ๐๘-๔๑๙๔-๖๖๓๔ 
 
๑๖. วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม  (โผเจี๊ยวตื่อ)
องวินัยธรเอนก  เถี่ยนหลาก เจ้าอาวาส
๖๓/๖๖  ถนนนรราชอุทิศ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๐๐๐  โทร. ๐๘-๒๕๗๗-๗๕๗๖, ๐๙-๗๓๔๘-๕๘๗๔
 
๑๗. วัดถ้ำเขาน้อย  (ล็องเซิงตื่อ)
องสมุห์วิเชียร  เถี่ยนอี๊ เจ้าอาวาส
๑๘/๑  บ้านม่วงชุม  หมู่ ๕  ตำบลม่วงชุม  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๑๐ 
โทร. ๐๓๔-๖๕๕-๒๓๓-๔, ๐๓๔-๖๕๕-๔๒๑, ๐๘-๑๘๔๙-๗๑๙๙  
โทรสาร ๐๓๔-๖๕๕-๔๒๒
 
๑๘. วัดหมื่นปีวนาราม  (หย่างถ่อตื่อ) 
องใบฎีกาสุชาติ  ตื่อเยียน เจ้าอาวาส
๒๕๑  หมู่ ๑๑  บ้านปากแรต  ตำบลปากแรต  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๑๐
โทร. ๐๓๔-๕๑๑-๕๒๑, ๐๘-๕๕๐๘-๒๑๕๒
 
๑๙. วัดสุนทรประดิษฐ์  (คั้นอังตื่อ)
พระคณานัมธรรมเมธาจารย์  ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
๔๔/๓  ถนนอดุลยเดช  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
โทร. ๐๔๒-๒๒๑-๑๒๔, ๐๘-๘๓๐๘-๑๓๔๙ พระเหยินฟาน เถี่ยนเยิง  
โทร. ๐๘-๖๗๑๔-๓๓๓๔
 
๒๐. วัดนพรัตน์วนาราม  (เพื๊อกถ่อตื่อ)
องพจนกรโกศล ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  
บ้านทุ่งบอน  หมู่ที่ ๑  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๑๕๐
โทร. ๐๙-๒๒๔๗-๒๒๘๕, ๐๘-๖๙๙๔-๗๖๕๘
 
๒๑. วัดศิริจรรยาธรรมปัญญาราม  (ฮึงเยิงตื่อ)
พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
๑๐๔/๓  ถนนรังสิต-นครนายก  หมู่ที่ ๓  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๑๐ 
องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร  เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
โทร. ๐๙-๔๖๖๓-๘๖๒๒ องสังฆรักษ์กิจธบุษฐ์ ทั่นตึ่ว โทร.๐๙-๒๒๗๐-๖๕๕๕๕
 
๒๒. วัดประถมพุทธาราม  (เผิกกวางตื่อ)
องสรพจนสุนทร  ผู้ช่วยปลัดขวา, ประธานสงฆ์อนัมนิกายในสหรัฐอเมริกา
Anamnikaya Association, 1635 N.LAKE,PASADENA, CA. USA.
 
ทำเนียบสำนักสงฆ์ 
คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย  ๒๕๕๙
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
 
 
๑. สำนักสงฆ์ตาลเลียนอนัมพรต
พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าสำนัก  
บ้านตาลเลียน  หมู่ ๑  ตำบลตาลเลียน  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๒๕๐ 
องสมุห์กุศล เถี่ยนดึ๊ก  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  โทร. ๐๘-๖๖๓๘๕๐๙๙
 
๒. สำนักสงฆ์ถ้ำกลองทิพย์  (เขาแกลต)
องพจนกรโกศล ผู้รักษาการแทนเจ้าสำนัก  
บ้านสิ้ว  หมู่ ๑  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๑๒๐ 
โทร. ๐๓๙-๓๑๑-๓๒๙, ๐๙-๒๒๔๗-๒๒๘๕, ๐๘-๖๙๙๔-๗๖๕๘ 
องสมุห์ฐานันดร เหว่ทัน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  
โทร. ๐๘-๗๑๔๕-๓๘๙๙, ๐๘-๐๘๓๖-๐๖๑๐, ๐๘-๖๙๙๔-๗๖๕๘
 
๓. สำนักสงฆ์วัดป่าสุขาวดี
พระ ติช หั่น เหวี่ยง เจ้าสำนัก
บ้านแม่ปะ  หมู่ที่ ๖  ตำบลสะเมิงเหนือ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๕๐
โทร. ๐๘-๐๔๙๕-๘๓๔๗
 
๔.สำนักสงฆ์แดนสุขาวดีวิถีเซน
พระคงศักดิ์  เถี่ยนเตื๊อง  เจ้าสำนัก  
๓๐๒  บ้านหนองผักบุ้ง  หมู่ที่ ๒  ตำบลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๘๐
โทร. ๐๓๒-๗๑๑-๑๐๒, ๐๘-๔๗๓๐-๓๕๐๘
 
อัพเดท วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักรา ๒๕๖๐