เข้าสู่ระบบ

สถิติ

1300680
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
225
566
225
1296587
12256
14651
1300680
Your IP: 34.236.190.216
Server Time: 2019-08-25 03:04:36

มี 108 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประวัติพระสังฆาธิการ
 องสรภาณอนัมพจน์  (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว)
ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย
 
สถานะปัจจุบัน
ชื่อ องสรภาณอนัมพจน์  ฉายา เถี่ยนบ๊าว  อายุ ๔๒ ปี  พรรษา ๒๒
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก, Ph.D., พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สังกัด วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
สถานะเดิม
ชื่อ พิสิษฐ์  นามสกุล ศรีวิชา  เกิดวันศุกร์  ขึ้น ๒ ค่ำ  เดือน ๓  ปีมะโรง
ตรงกับวันที่ ๒๑ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๐  
บิดา นายสิทธิ ศริวิชา
มารดา นางสายทอง กินนะรีศรี 
ภูมิลำเนาเดิม บ้านฟากเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 
บรรพชา
วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๕ 
วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พระอุปัชฌาย์ พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (กิ๊นเจี๊ยว)
 
อุปสมบท
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
วัดมงคลสมาคม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พระอุปัชฌาย์ พระคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (กิ๊นเจี๊ยว)
กรรมวาจาจารย์ พระอนัมพรตบริหาร (ว่างเยียน)
อนุสาวนาจารย์ พระสมณานัมธีราจารย์ (เถี่ยนถึก)
 
เกียรติคุณ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดเลข วัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
                  จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
สมณศักดิ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับแต่งตั้งเป็น องวินัยธร คณานุกรมของ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร
                  เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องสรภาณอนัมพจน์
 
ตำแหน่งการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๖ ครูสอนโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย พระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
                  วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ ครูสอนโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
                  วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ช่วยผู้บริหาร ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย พระปริยัติธรรม 
                  แผนกสามัญศึกษา วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๐  เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุบริการสาธารณะ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลื่นมหายาน
                  ในกำกับของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์มหายาน อนัมนิกาย ระบบ เอฟ เอ็ม
                  คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ เม็กกะเฮริตส์
พ.ศ. ๒๕๕๓ รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยของประชาชน (DDTV) 
                  ในกำกับมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้จัดการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
                  วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๑ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย