เข้าสู่ระบบ

สถิติ

1300674
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
219
566
219
1296587
12250
14651
1300674
Your IP: 34.236.190.216
Server Time: 2019-08-25 03:01:20

มี 103 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประวัติพระสังฆาธิการ
องอนนตสรภัญ  (ปรีชา  เถี่ยนกือ)   
ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย
 
สถานะปัจจุบัน
ชื่อ องอนนตสรภัญ  ฉายา เถี่ยนกือ  อายุ ๕๓ ปี  พรรษา ๓๑
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สังกัด วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
สถานะเดิม
ชื่อ ปรีชา  นามสกุล โพธิ์เงิน  เกิดวันพฤหัสบดี  แรม ๗ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะเมีย  
ตรงกับวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๙
บิดา นายฉงน โพธิ์เงิน
มารดา นางบุญเกียว โพธิ์เงิน
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๑๖/๑ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
 
อุปสมบท
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑
วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ (กิ๊นเจี๊ยว)
กรรมวาจาจารย์ พระสมณานัมวุฒาจารย์ (ตัยเพือง)
อนุสาวนาจารย์ พระครูบริหารอนัมพรต (ว่างเยียน)
 
เกียรติคุณ
พ.ศ. ๒๕๔๓ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ
                  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับการแต่งตั้งเป็น องใบฎีกา คณานุกรมของ พระสมณานัมราชวุฒาจารย์ 
                  รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย วัดถ้ำเขาน้อย ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็น องสังฆรักษ์ คณานุกรมของ พระคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร
                  เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องอนันตสรนาท
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องอนนตสรภัญ
 
ตำแหน่งการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๖ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
                  จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล ตำบลดอนมะนาว 
                  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๒ เจ้าอาวาสวัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง 
                  จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๑ กรรมการบริหารมหาปัญญาวิทยาลัย สถาบันสมทบ 
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย