เข้าสู่ระบบ

สถิติ

1300667
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
212
566
212
1296587
12243
14651
1300667
Your IP: 34.236.190.216
Server Time: 2019-08-25 02:58:22

มี 97 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประวัติพระสังฆาธิการ
องพจนกรโกศล  (ไพรัตน์  เหว่ตี้) 
รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย
 
สถานะปัจจุบัน
ชื่อ  องพจนกรโกศล  ฉายา เหว่ตี้  อายุ ๖๒ ปี  พรรษา ๓๘
วิทยฐานะ  นักธรรมชั้นเอก, พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สังกัด  วัดเขตร์นาบุญญาราม เลขที่ ๒๘ ถนนขวาง ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 
สถานะเดิม
ชื่อ  ไพรัตน์  นามสกุล อาจนันท์  เกิดวันพฤหัสบดี  แรม ๗ ค่ำ  เดือน ๗  ปีวอก
ตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙
บิดา  นายเชื้อ อาจนันท์
มารดา นางสิริ อาจนันท์
ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่ ๘๘๗/๑๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 
อุปสมบท
วันที่  ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
อุปัชฌาย์ พระคณานัมธรรมสมาธิวัตร (ย๊ากเหมิง)
กรรมวาจาจารย์  พระครูบริหารอนัมพรต (กิ๊นเจี๊ยว)
อนุสาวนาจารย์   องพจนกรโกศล (ตัยเพือง)
 
เกียรติคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
                  รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร
พ.ศ. ๒๕๔๗ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น วัดโพธิ์ศรีสะอาด จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
                  ถวายรางวัลพุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ
 
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็น องใบฎีกา คณานุกรมของ พระสมณานัมวุฒาจารย์
                  รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย วัดถ้ำเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็น องธรรมธร คณานุกรมของ พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์
                  เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย วัดกุศลสมาคร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็น องวินัยธร คณานุกรมของ พระคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร
                  เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย วัดกุศลสมาคร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องอนนตสรภัญ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องพจนกรโกศล
 
ตำแหน่งการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญารามตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญารามตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี
                  จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญารามตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง ตำบลสะเตง
                  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขานุการคณะสงฆ์อนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนพรัตน์วนารามตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๑ กรรมการบริหารมหาปัญญาวิทยาลัย สถาบันสมทบ
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระอุปัชฌายะอนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๕๓ รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย