เข้าสู่ระบบ

สถิติ

1355781
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
173
294
467
1353377
6495
12358
1355781
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-20 13:36:55

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประวัติพระสังฆาธิการ
องสุตบทบวร  (ชาติชัย  เหยี่ยวคัง) 
ปลัดซ้ายอนัมนิกาย 
 
 
สถานปัจจุบัน
ชื่อ องสุตบทบวร  ฉายา เหยี่ยวคัง  อายุ ๗๑ ปี  พรรษา ๔๔
วิทยฐานะ จ.ป.ร., รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
สังกัด วัดมงคลสมาคม เลขที่ ๔๘ ถนนแปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร
 
สถานะเดิม
ชื่อ ร้อยโทชาติชัย  นามสกุล สุภารัตน์  เกิดวันอาทิตย์  ขึ้น ๖ ค่ำ  เดือน ๗  ปีกุน
ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐  
บิดา นายปรุง สุภารัตน์   
มารดา นางทองอยู่ สุภารัตน์ 
ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 
อุปสมบท
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูบริหารอนัมพรต (พ็องเดี้ยว) 
กรรมวาจาจารย์ องสรภาณมธุรส (กิ๊นเจี๊ยว)
อนุสาวนาจารย์ องสรพจนสุนทร (เหว่เจื๋อง) 
 
เกียรติคุณ
พ.ศ. ๒๕๑๔ สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.ศ. ๒๕๑๖ สำเร็จการศึกษาโรงเรียนการบินทหารบก 
พ.ศ. ๒๕๒๘ สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฝ่ายมหายานไต้หวัน ประเทศไต้หวัน
พ.ศ. ๒๕๓๔ อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ประเทศไต้หวัน
พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศนียบัตร สำเร็จการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๔ 
                  องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับแต่งตั้งเป็น องปลัด คณานุกรมของ พระสมณานัมราชวุฒาจารย์
                  รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย วัดถ้ำเขาน้อย ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องอนนตสรภัญ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องสรพจนสุนทร
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องสุตบทบวร
 
ตำแหน่งการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาน้อย ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมงคลสมาคม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 
                  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๑ เจ้าอาวาสวัดมงคลสมาคม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้จัดการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
                  วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๘ รองประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ มหาปัญญาวิทยาลัย สถาบันสมทบ
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปลัดซ้ายอนัมนิกาย