เข้าสู่ระบบ

สถิติ

1355779
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
171
294
465
1353377
6493
12358
1355779
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-20 13:36:39

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประวัติพระสังฆาธิการ
องสรภาณมธุรส  (เดชาธร  เกวิ๊กซัน)   

ปลัดขวาอนัมนิกาย

 
สถานะปัจจุบัน
ชื่อ องสรภาณมธุรส  ฉายา เกวิ๊กซัน  อายุ ๗๐ ปี  พรรษา ๕๐
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.)
สังกัด วัดถาวรวราราม เลขที่ ๓ ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
                  จังหวัดกาญจนบุรี
 
สถานะเดิม
ชื่อ เดชาธร  นามสกุล กิจเสมอ  เกิดวันอังคาร  ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๗  ปีฉลู
ตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒  
บิดา นายฟ้า กิจเสมอ  
มารดา นางอั๋น กิจเสมอ
ภูมิลำเนา ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 
อุปสมบท
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒  
วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พระอุปัชฌาย์ องสรภาณมธุรส (พ็องเดี้ยว) 
กรรมวาจาจารย์ องสรพจนสุนทร (กิ๊นเจี๊ยว)
อนุสาวนาจารย์ พระอธิการอดุลย์ เหว่เจื๋อง
 
เกียรติคุณ
พ.ศ. ๒๕- นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี วัดเทวสังฆาราม ตำบลบ้านเหนือ
                  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาดีเด่น จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                  สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร์
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับแต่งตั้งเป็น องใบฎีกา คณานุกรมของ พระคณานัมธรรมสมาธิวัตร 
                  เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย วัดมงคลสมาคม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องอนนตสรภัญ
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องพจนกรโกศล
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องสุตบทบวร
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องสรภาณมธุรส
                  ตำแหน่งการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๑๘ รองเจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๗ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 
                  จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๒๗ เจ้าอาวาสวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
                  จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๐ เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.๒๕๓๐ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
                  จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.๒๕๓๐ ประธานอำนวยการบริหารโรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ 
                  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๔๒ รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประธานคณะกรรมการบริหารมหาปัญญาวิทยาลัย สถาบันสมทบ 
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ พระอุปัชฌายะอนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๕๓ รองปลัดขวาอนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหมื่นปีวนาราม ตำบลปากแรต  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๑ กรรมการบริหารมหาปัญญาวิทยาลัย สถาบันสมทบ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ ปลัดขวาอนัมนิกาย